ponuda

Vitamin C

Vitamin C

Šta je to vitamin C?

Vitamin C je vitamin koji se topi u vodi (rastvara se u vodi) i kao takav se povezuje sa unutarašnjim ćelijskim tečnostima (citoplazma) i vanćelijskim tečnostima (krv). Budući da se vitamin C topi u vodi, vrlo je teško dostići toksične koncentracije ovog vitamina.

Koja mu je uloga?

Suplementacija vitaminom C ne daje nekakve dramatične rezultate (osim ako ne započinjete s deficijencijom vitamina C) međutim, vitamin C deluje kao delotvoran antioksidant slobodnih radikala i reaktivnih jedinjenja kiseonika, a učestvuje i u regeneraciji vitamina E kod unutar ćeliskih tečnosti. Prilikom vežbanja, povećava se količina slobodnih radikala u telu, a kao rezultat može nastupiti oštećenje DNA. Vitamin C  sprečava ovu pojavu uklanjanjem većine slobodnih radikala i reaktivnih jedinjenja kiseonika.

Uz svoj antioksidativni učinak, vitamin C smanjuje mišićni umor, pospešuje oporavak oštećenog mišićnog tkiva i normalizuje koncentracije hormona.

Odakle dolazi vitamin C?

Vitamin C se može pronaći u mnogo voća (pogotovo u narandži) i povrća (naročito u onom sa zelenim listovima). Takođe ga potražite u obliku tableta.

Kako ga upotrebljavati?

Svaka aktivna osoba će profitirati od 250mg vitamina C dva puta dnevno, osim ako već zadovoljava svoje potrebe dovoljnim unosom voća i povrća. Uzimanje više od 250mg suplementarnog vitamina C nije preporučljivo jer se time povećava rizik od prooksidativnih učinaka (vitamin C može oksidovati) i oksidativne štete.

izvor: building-body.com