ponuda

Mišići ruku

misici rukuMišići ruku


Mišići m. pronator teres  i m. pronator quadratus su glavni pronatori podlaktice (pronacija-uvrtanje)


misici ruku

Mišići ruku

 

Duboki pregibač prstiju (m. flexor digitorum profundus) ; Površinski pregibač prstiju (m. flexor digitorum superficialis) Takodje doprinose flexiji u ručnom zglobu

 

Mišići rukumisici rukumisici ruku

 

M. flexor carpi radialis, m palmaris longus i m. flexor carpi ulnaris su glavni flexori šake.

  

Slike preuzete sa:
www.primalpictures.com/