ponuda

Anemija

Anemija

Crvena krvna zrnca i hemoglobin

Anemija može biti veoma ozbiljno stanje koje ponekad značajno utiče na vaš život. Krv se sastoji od 3 tipa ćelija (crvenih krvnih zrnaca - eritrocita, belih krvnih zrnaca - leukocita i krvnih pločica - trombocita) koje cirkulišu našim krvotokom. Eritrociti sadrže crveni i gvožđem bogati protein - hemoglobin (Hb), koji prenosi kiseonik iz pluća do svih mišića i organa našeg organizma. Normalan život i funkcionisanje je nemoguće bez kiseonika.

Anemija je stanje nedostatka crvenih krvnih zrnaca. U tom slučaju, mali broj eritrocita sadrži manje hemoglobina, zbog čega je dostava kiseonika organima kao što su mozak, srce, mišići , smanjena. Na taj način kada ste anemični osećate mentalnu i fizičku slabost. Kada je broj eritrocita smanjen, srce radi brže u pokušaju da većim proticanjem krvi nadoknadi manjak kiseonika u krvi siromašnoj eritrocitima.

 

Uzroci anemije

Mogući uzroci anemije su:

 •     Gubitak krvi - Brojna oboljenja (bubrega, zglobova, krvotvornih organa....)
 •     Neželjena dejstava lekova
 •     Neadekvatna ishrana i nedostaci vitamina i gvožđa.

 

Simptomi anemije

Anemija se ponekad teško otkriva jer su rani simptomi veoma blagi. Zbog toga se lako zamenjuje tegobama koje se viđaju u drugim bolestima ili nakon korišćenja nekih lekova. Anemija vam može samnjiti životnu energiju do mere da vam otežava obavljanje najosnovnijih kućnih aktivnosti. Ona pogoršava tegobe koje stvaraju i druge bolesti ukoliko se međusobno udruži pa pospanost, slabost, malaksalost i drugi simptomi postaju veoma izraženi. Simptomi anemije su sledeći:

 •     Umor - pospanost
 •     Slabost - brzo zamaranje
 •     Vrtoglavica i nesigurnost
 •     Bledilo kože i sluznice usana, desni, konjuktiva, noktiju i dlanova
 •     Ubrzan srčani rad - tahikardija
 •     Osećaj hladnoće naročito ekstremiteta-ruku i nogu
 •     Tuga i depresija
 •     Smanjanje seksualnih funkcija
 •     Poremećaji sna i smanjenje apetita

Kako se simptome lako zameniti simptomima koji se javljaju u drugim oboljenjima  važno je pregledati se kod lekara posebno ukoliko postoji osećaj intenzivnog zamora i drugih navedenih tegoba.

Dijagnostika anemije

Lekari utvrđuju postojanje anemije kroz razgovor sa pacijentom o njegovim tegobama (anamneza), pregledom obolelog i izradom krvne slike. Krvna slika se danas radi pomoću aparata koji daju informaciju broju eritrocita (RBC) leukocita (WBC) i trombocita (PLT). Na rezultatu krvne slike se često nalazi broj, veličina, oblik i opis još nekih fizičkih karakteristika ćelija krvi. Većina centara u srbiji prihvatila je aparate sa engleskim skraćenicama pa ih i mi u daljem tekstu navodimo.  

RBC - predstavlja broj eritrocita od engleskog "red blood cells". Hemoglobin označen skraćenicom Hb, se nalazi u eritrocitima i učestvuje u prenosu kisonika. Vaš nivo hemoglobina je zapravo preračunata količina ove belančevine u vašoj krvi. Hematocrit ili Hct, je procenat crvenih krvnih ćelija u krvotoku. Normalne vrednosti Hb variraju od laboratorije do laboratorije ali se kreću u rasponu od  120 do 160 g/L za odrasle žene i 13 do18 g/dL za odrasle zdrave muškarce. Anemijom se smatra stanje kada nivoi Hb i Hct padnu ispod normalnih vrednosti zbog čega se javlja poremećaj funcije organa i sistema sa napred navedenim simptomima.

Lečenje anemije

Ukoliko se anemija ne leči na vreme, teško stanje organizma može dovesti do poterebe za transfuzijama krvi. Osim toga niske vrednosti ertitrocta mogu dovesti do dodatnih zdravstvenih problema: Anemija može dovesti do preopterećenja vašeg srca i pojave srčanih tegoba, u pokušaju da popravi dopremanje kiseonika u tkiva iz krvi siromašne eritrocitima.

Anemija vam može otežati mentalne procese. Kada vaš mozak ne dobija dovoljno kiseonika, biće vam teško učite, pamtite a kasnije čak i da pišete čitate ili obavljate svakodnevne poslove. Ukoliko anemija dugo traje ili se simptomi pogoršavaju sve ovo može ozbiljno i trajno narušiti vaše zdravlje.

Pristupi u lečenju su različiti i mnogo zavise od uzroka anemije. Zbog toga je posle konstatovanja da bolujete od anemije, voma značajno otkriti njen uzrok. To se može samo uz stručnu pomoć lekara koji će vam odrediti strategije lečenja kao što su promena navika u ishrani ili primena lekova. Autor ovog članka vam ne preporučuje da lečenje anemije radite na svoju ruku odnosno bez kontrole lekara.

 

Preuzeto sa: www.ordinacije-laboratorije.com